fbpx

Toitumisnõustamine

Taastusravi eesmärgiks on patsiendi elukvaliteedi igakülgne säilitamine ja parandamine. Sellega on otseselt seotud toitumus ja selle jälgimine kogu raviprotsessi jooksul.

 Taastusravile jõuvad patsiendid sageli peale raskeid kurnavaid haiguseid, organismi reservid on viimseni kasutusele võetud ja toitumuse hindamine ja korrigeerimine võib olla määrava tähtsusega ka ravitulemuse saavutamisel.
Säilitades lihasmassi ja nahaaluse rasvkoe hulka, paraneb patsiendi elukvaliteet, vähenevad ravikõrvaltoimed, infektsioonirisk, paraneb ravivastus. Igale patsiendile tuleb läheneda individuaalselt.

Toitumisnõustamise visiidil teostatakse toitumuse hindamine, mille käigus selgitatakse välja patsiendi toitumuslik olukord ja pannakse paika edasine tegevusplaan. Viiakse läbi antropomeetrilised mõõtmised, samuti patsiendi üldise tervisliku seisundi hindamine. Kaasuvate haigustega arvestame sobiliku toitumisplaani koostamisel, kuna erinevad seisundid mõjutavad oluliselt keha normaalseks funktsioneerimiseks sobilikke toitainetevahekordi. Samuti viime koos patsiendiga läbi senise menüü analüüsi. Selle efektiivsemaks toimumiseks palume toitumisnõustamisele eelneva nädala vältel pidada toitumispäevikut (lähemalt selgitame toitumisnõustamisele aja broneerimisel). Nõustamise eesmärk ei ole patsiendile kitsa etteantud menüü koostamine, vaid patsiendi teadlikkuse parandamine ja toitumisharjumuste rahulik muutmine. See tagab jätkusuutliku kehakaalukontrolli ja väldime sellega nn. jo-jo effekti, ehk siis kehakaalu pidevat üles-alla hüppamist.

Pakume nõustamist nii vaegtoitumuse, alatoitumuse kui ka ülekaalu korral.

Alatoitumuse puhul esineb energia ja/või mõne toitaine puudus mis põhjustab organismi ehituse, kuju või funktsiooni häireid. Ületoitumuse korral energia ja/või mõne toitaine liig. Ülekaalulised patsiendid on sageli samuti alatoitunud, st. energialiia tingimustes on tekkinud toitainete puudus.
Teadlik toitumine on osa tervislikust eluviisist, pidev range dieet seda reeglina ei ole.

Toitumisnõustamist viib läbi vastavalt koolitatud arst!

Registreeru toitumisnõustamisele juba täna!